Cloud strategije

Cloud-first naslovna slika

Cloud strategije

U današnjem digitalnom svetu, sve veći broj kompanija prepoznaje važnost usvajanja cloud tehnologija radi unapređenja efikasnosti i konkurentske prednosti. Dve često korišćene strategije poslovanja u oblaku su "cloud-first" i "cloud-only" pristupi. Ovaj članak će objasniti oba pristupa, istaći razlike između njih, kao i prednosti i mane koje oni nose.

Pojam Cloud-First i Cloud-Only

Cloud-First strategija poslovanja podrazumeva da kompanija daje prednost korišćenju cloud usluga i tehnologija za sve nove projekte i inicijative. To znači da se novi sistemi, aplikacije i procesi prvo razvijaju i implementiraju u oblaku, pre nego što se razmotri lokalna infrastruktura. Cloud-First pristup promoviše skalabilnost, fleksibilnost i inovaciju, omogućavajući kompanijama da brže reaguju na promene i iskoriste prednosti koje donosi oblak.

S druge strane, Cloud-Only strategija poslovanja ide korak dalje, insistirajući na tome da kompanija koristi samo cloud tehnologije i infrastrukturu za sve svoje operacije. To znači da se sve aplikacije, podaci i infrastruktura smeštaju i rade isključivo u oblaku. Cloud-Only pristup može biti pogodan za startapove, manje kompanije ili one koje žele da se potpuno oslobode tereta održavanja lokalne infrastrukture.

Razlike između Cloud-First i Cloud-Only strategija

Glavna razlika između Cloud-First i Cloud-Only strategija poslovanja leži u stepenu posvećenosti oblaku. Dok Cloud-First pristup dozvoljava kombinaciju lokalne infrastrukture i oblaka, Cloud-Only strategija zahteva potpuno izbegavanje lokalne infrastrukture. Oba pristupa imaju svoje prednosti i mane, koje će biti detaljnije objašnjene u nastavku.

Prednosti Cloud-first strategije:

 • Skalabilnost: Cloud-First pristup omogućava brzu i jednostavnu skalabilnost, što znači da kompanija može lako prilagoditi svoje resurse i kapacitete prema potrebama.
 • Fleksibilnost: Korišćenje cloud tehnologija omogućava kompaniji da bude fleksibilnija u prilagođavanju promenama u poslovnom okruženju i zahtevima klijenata.
 • Inovacija: Cloud-First pristup podržava brži razvoj i implementaciju novih projekata, aplikacija i funkcionalnosti.
 • Efikasnost troškova: Cloud-First strategija može smanjiti troškove kapitalne investicije u lokalnu infrastrukturu i održavanje, jer se oslanja na cloud provajdere za infrastrukturne resurse.

Prednosti Cloud-Only strategije:

 • Smanjenje IT kompleksnosti: Korišćenje samo cloud tehnologija eliminiše potrebu za održavanjem lokalne infrastrukture, što može smanjiti IT kompleksnost i smanjiti opterećenje IT tima.
 • Bolja dostupnost: Cloud-Only pristup obezbeđuje visok stepen dostupnosti, jer se aplikacije i podaci nalaze u pouzdanim i redundantnim cloud okruženjima.
 • Fokus na poslovanje: Outsourceing infrastrukture oblaku omogućava kompaniji da se više fokusira na svoje osnovne poslovne aktivnosti i strateške inicijative.

Mane Cloud-First strategije:

 • Potrebna integracija: Kombinovanje lokalne infrastrukture i oblaka može zahtevati dodatne napore za integraciju sistema i aplikacija.
 • Povećana složenost: Cloud-First pristup može dodati složenost IT okruženju, posebno ako kompanija ima heterogenu infrastrukturu.
 • Potencijalni "vendor lock-in": Kada se koristi više cloud provajdera, postoji rizik od vendor lock-ina, gde je prelazak sa jednog provajdera na drugog težak ili skup proces.

Mane Cloud-Only strategije:

 • Zavisnost od interneta: Cloud-Only pristup zahteva pouzdanu internet konekciju kako bi se osiguralo neometano poslovanje.
 • Potencijalni "vendor lock-in": Koristeći samo jednog cloud provajdera, kompanija može postati zavisna od tog provajdera, što može ograničiti fleksibilnost u budućnosti.
 • Sigurnosni rizici: Iako su cloud provajderi često bezbedni, postoji uvek rizik od sigurnosnih incidenata i curenja podataka.

Sinfon i cloud strategije

Sinfon je svestran partner koji je vešto upoznat i stručan u obe cloud-first i cloud-only strategije poslovanja. Bez obzira da li se vaša kompanija odluči za jedan pristup ili kombinaciju oba, Sinfon može pružiti neophodnu podršku u implementaciji i upravljanju cloud tehnologijama. Pravilan izbor strategije zavisiće od specifičnih potreba vaše kompanije i ciljeva koje želite postići u oblaku.

Za sva pitanja koja imate, uvek Vam stojimo na raspolaganju. Započnimo našu saradnju:

Kontaktirajte nas
Sva prava zadržana ©2023 Copyright Sinfon