O nama

Upoznajte naš tim

Dejan Damjanović

Dejan Damnjanović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu a kasnije je pohađao i executive education u poslovnoj školi HEC Paris.

Započeo je svoju profesionalnu karijeru u oblasti informacionih tehnologija pre 30 godina i prošao je put od programera do globalne rukovodeće pozicije u jednoj od najvećih svetskih IT kompanija. Poslednjih 5 godina posvetio se razvoju rešenja i proizvoda u oblasti IoT, big data management i BI.

Jana Radivojević

Jana Radivojević je master inženjer ogranizacionih nauka iz Beograda. Nakon završenih studija svoju karijeru usmerava na oblast analitike podataka. Ima iskustva u analizi i vizuelizaciji podataka korišćenjem različitih programa (Power BI, Qlik Sense, Tableau, SPSS, Phyton…). U Sinfonu radi na poziciji BW/BI konsultant, Glavne dužnosti su joj razvoj i održavanje izveštaja na SAC-u (SAP Analytics Cloud-u).

Mihailo Petrović

Mihailo Petrović je BW/BI konsultant iz Beograda, sa zvanjem Inženjera strukovnih studija Novih računarskih tehnologija. U Sinfonu radi na poziciji BW/BI konsultant.

Marija Milutinović

Marija Milutinović je diplomirani inženjer organizacionih nauka. U Sinfonu radi na poziciji BW/BI konsultanta.

U radu se bavi komparativnom analizom SAC i SAP BPC(Business Planning and Consolidation) modula za planiranje koristeći DEX(Decision EXpert) sistem preporuke.

Luka Petrović

Luka Petrović, MSc. ETH

Luka doktorira informatiku na Univerzitetu u Cirihu na temu‚ Mašinsko učenje u grafovima: Statistička inferencija mreža viših redova”. Bavi se interdisciplinarnim istraživačkim radom na preseku mašinskog učenja, kompleksnih sistema i statistike. Teme koje istražuje uključuju dinamične kompleksne sisteme, modelovanje vremenski promenljivih mreža, modelovanje podataka o putanjama, Markovljeve modele i Bajesovo učenje.

Autor je više radova, od kojih je najznačajniji objavljen na konferenciji The Web Conference 2022 (https://doi.org/10.1145/3485447.3512091).

Trenutno je gostujući naučnik na Univerzitetu Julijus Maksimilijan u Vircburgu, na katedri za mašinsko učenje u kompleksnim mrežama.

Pozicija u Sinfonu – saradnik

Sinfon tim

Celokupni tim:

  • Vladan Petrović
  • Dejan Damjanović
  • Jana Radivojević
  • Mihailo Petrović
  • Marija Milutinović
  • Vojislav Galić
  • Bojan Kovačev
  • Luka Petrović
Kontaktirajte nas
Sva prava zadržana ©2023 Copyright Sinfon