Do 2050, zagađenje vazduha postaje glavni uzročnik smrti u svetu

Merenje kvaliteta vazduha je obavezno u gradovima i industrijama kako bi se pokazalo usklađenost sa ekološkim propisima i zdravljem njihovih građana.

Zagađenje vazduha utiče na ekonomiju na nekoliko načina. Na primer, do 2060. godine predviđa se da će godišnji broj izgubljenih radnih dana, koji utiču na produktivnost rada, dostići 3,7 milijardi dolara (trenutno oko 1,2 milijarde dolara) na globalnom nivou (OECD).

Kontaktirajte nas
Sva prava zadržana ©2023 Copyright Sinfon